Regels:


Van de bezoekers wordt verwacht dat zij zich aan onderstaande regels
en verantwoordelijkheden houden.
Hiermee blijft het natuurlijke karakter van het terrein behouden en blijft het voor iedereen leuk en veilig.


Het is niet toegestaan om

 

Verder is het niet de bedoeling om

 

Het Woeste Westen doet mee met het project ‘de vreedzame wijk’ van de gemeente Amsterdam. Daarmee benaderen we de kinderen vanuit de volgende standpunten: 1. positieve sociale omgang 2. We lossen conflicten samen op 3. We geven kinderen een stem 4. diversiteit; iedereen hoort er bij!


Risico & verantwoordelijkheid

Het spelen in een natuurspeeltuin is nooit zonder risico. Juist van het aangaan van uitdagingen en het nemen van (verantwoorde) risico’s leert een kind en ontwikkelt het zich. Het Woeste Westen is een plek waar je letterlijk kunt leren met vallen en opstaan. De veiligheid wordt zoveel mogelijk gegarandeerd door regelmatige inspecties en keuringen van het terrein en de speeltoestellen.


Het Woeste Westen is een vrij toegankelijk terrein. De toegang is voor eigen risico. Kinderen vanaf 7 jaar met een zwemdiploma kunnen hier vrij en zelfstandig spelen. Kinderen jonger dan 7 jaar hebben, vanwege de vele sloten, directe begeleiding van een volwassene nodig. Ondanks de aanwezigheid van een speeltuinbegeleider blijven de ouders/verzorgers/begeleiders te allen tijde verantwoordelijk voor hun kinderen.

Stadsdeel West en de speeltuinbeheerders zijn niet aansprakelijk voor schade of ongevallen die niet te wijten zijn aan ondeugdelijke speeltoestellen of ondeugdelijke speelaanleidingen. Ook blijven ouders/verzorgers/begeleiders van de kinderen altijd aansprakelijk voor het beschadigen of kwijtraken van eigen of andermans persoonlijke eigendommen.Alles over een feestje bij Het
Woeste Westen. Lees verder

Wednesday, 27 September 2023
Lieve mensen van het woeste westen, hartelijk dank voor de geweldige excursie. De zelfgemalen en gebakken pannenkoeken waren . .
Tuesday, 26 September 2023
Het was een geweldige schoolreis. De kinderen uit groep 5 t/m 8 hebben een mega uitdagende dag gehad. . .
Lees verder


           


Er is alle dagen een speeltuinbeheerder aanwezig.
Op woensdag, zaterdag en zondag van 11.00-18.00 uur op de andere dagen van 13.00-18.00 uur (het terrein is altijd toegankelijk).